Материјал и садржај на овој интернет презентацији (у даљем тексту Веб сајт) може да се користи искључиво под условом да се уз њега наведе и извор информација – званична интернет презентација бициклистичког клуба Чукарички МБК (у даљем тексту Клуб). Веб сајт, текстови и остали материјал представљају ауторско право или власништво Клуба или су на ову интернет презентацију постављени уз дозволу власника, то јест, овлашћеног носиоца права. Резултати са бициклистичких такмичења који се могу преузети са овог Веб сајта власништво су Судијске комисије Бициклистичког Савеза Србије.

Клуб периодично ажурира информације на свом Веб сајту. Може се десити да су се неки подаци у међувремену променили те Клуб не може преузети одговорност за актуелност, тачност и потпуност информација које су овде објављене. Све информације су информативног карактера и Клуб се не сматра одговорним за могуће последице које могу настати у случајевима другачијег тумачења материјала. Клуб се такође ограђује од садржаја свих осталих веб сајтова на које се посетилац упућује преко хипер-линка: успостављање везе са тим веб сајтовима врши се на сопствени ризик – Клуб не може бити одговоран нити има утицај на њихов садржај. Искључена је било каква одговорност Клуба (укључујући и непажњу) за штете или последичне штете које настану позивањем (или због немогућност позивања) на садржај Веб сајта или његово коришћење.